Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ wszczęła na wniosek Młodej Prawicy postępowanie w sprawie propagowania przez zagłębiowskich komunistów symboli totalitarnych.
– Zachowanie władz miasta jest skandaliczne. Pan Podraza wiedział, że na flagach i banerach znajdują się symbole, których propagowanie w Polsce jest zabronione, a mimo to nie zareagował. Jakby tego było mało, w swoim przemówieniu podziękował środowiskom lewicowym za zorganizowanie tych uroczystości – powiedział Gazecie Polskiej Codziennie lider śląskiej Młodej Prawicy- Aleksander Wencel