Złożyliśmy dzisiaj w polskim oddziale ZDF list w imienium naszym, Stowarzyszenia KoLiber oraz Fundacji Tradycji Miast i Wsi.
Zaprezentowaliśmy nasze stanowisko, które jest jednoznaczne. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec zakłamywania historii.

Briefing młodej prawicy pod siedzibą ZDF

Briefing młodej prawicy pod siedzibą ZDF