Młoda Prawica na Górnym Śląsku, pod kierownictwem Aleksandra Wencla rozpoczęła 20 stycznia akcję rekrutacyjną. Przygotowano 20 tysięcy ulotek i 500 plakatów. Adresowana jest do osób w wieku 16-30, angażują się w nią członkowie śląskiego oddziału, rozdając ulotki czy rozklejając plakaty.

Zapraszamy do angażowania się w działania stowarzyszenia!