Oddział naszego stowarzyszenia działający w województwie wielkopolskim zorganizował otwarte spotkanie „Młodej Prawicy” w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 9 kwietnia. Gościem specjalnym był Jan Strzeżek – prezes „Młodej Prawicy”, a jednocześnie pracownik MNiSW. W pierwszej części opowiadał o kluczowym projekcie ministerstwa jakim jest „Konstytucja dla Nauki”. Następnie wraz z prezesem struktur wielkopolskich Mateuszem Andrzejewskim, radnym miasta Konina Jakubem Eltmanem, działaczem „Porozumienia” w Poznaniu Rafałem Leszczyńskim oraz prezesem oddziału w województwie kujawsko-pomorskim Dobromirem Szymańskim opowiadali o działalności społecznej, charytatywnej i politycznej „Młodej Prawicy”. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali i zadawali liczne pytanie dotyczące bieżących spraw odnoszących się do sytuacji młodzieży w naszym kraju. Kilka osób wyraziło chęć dołączenia do naszego stowarzyszenia.