Dzisiaj członkowie warmińsko-mazurskiego oddziału Mlodej Prawicy w osobach przewodniczącego Piotra Patalasa, Katarzyny Truszczyńskiej i Wiktorii Gwiazdy zorganizowali konferencję prasową i przedłożyli burmistrzowi miasta Ostróda projekt uchwały dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Ostródy oraz statut tejże. Projekt został poparty podpisami mieszkańców miasta zbieranych w poprzednich dniach. Liczymy na powstanie MRM w Ostródzie i mamy nadzieję że przyczyni się do aktywizacji młodzieży.