Pomagają, uczą, dbają o kulturę ludową. Oczywiście mowa tutaj o Ochotniczej Straży Pożarnej!

„Województwo powinno dofinansować Ochotnicze Straże Pożarne wsłuchując się w ich potrzeby. W serii spotkań wyborczych odbyłem również spotkanie ze strażakiem OSP w Ogrodzieńcu. Strażak zwrócił mi uwagę na to, że ogólnie ich sytuacja sprzętowa jest dobra aczkolwiek są oni jednostką specjalistyczną (wspinaczkową) i potrzebują specjalistycznego sprzętu.  Województwo właśnie w tak szczegółowych obszarach może pomóc. Warto, aby władze wojewódzkie były bliżej mieszkańców i grup zawodowych. Wtedy mamy szansę na mądre gospodarowanie pieniędzmi wojewódzkimi” ~ Aleksander Wencel