Należy podjąć wszelkie starania, aby wszystkie gminy Zagłębia i Jury były objęte strefą tanich przejazdów KŚ. Bardzo dużo osób dojeżdża codziennie do pracy z Zawiercia do Dąbrowy, Sosnowca czy Katowic. Włączenie Zawiercia do strefy spowoduje bardzo duże oszczędności dla podróżnych i przyczyni się do wzrostu zainteresowania usługami KŚ” ~ Aleksander Wencel

Koleje Śląskie, będące głównym przewoźnikiem lokalnym w całym województwie śląskim, wprowadziły swego czasu tzw. strefę tanich podróży. Strefa obejmuje obszar od Dąbrowy Górniczej do Gliwic i od Bytomia do Tychów. Co to daje podróżnym? W ramach strefy przejazdy pociągami KŚ są bardzo tanie, nawet bez uwzględniania zniżek.

Tymczasem włodarze Zawiercia nie wykazali dostatecznych starań, aby Zawiercie znalazło się w gronie miast objętych strefą. To powoduje, że przejazd z Zawiercia do Katowic (główny kierunek podróżujących Zawiercian) kosztuje 16 zł, podczas gdy startując z najbliższej Zawierciu stacji w Dąbrowie Górniczej (Sikorka), będącej jeszcze w strefie, zapłacimy 7 zł – najwyższą stawkę w strefie.