Akcja charytatywna

Akcja charytatywna na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci zakończyła się sukcesem. Dziś przekazaliśmy zebrane dary do placówki, co sprawiło i nam i obdarowanym bardzo wiele radości. Darczyńcom, a zwłaszcza Stowarzyszeniu KoLiber oraz Kołu Nauk Politycznych...

List do polskiego odddziału ZDF

Złożyliśmy dzisiaj w polskim oddziale ZDF list w imienium naszym, Stowarzyszenia KoLiber oraz Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Zaprezentowaliśmy nasze stanowisko, które jest jednoznaczne. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec zakłamywania...