Obecny zarząd ogólnopolski

Jan Strzeżek

Przewodniczący 

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środowiskiem politycznym Jarosława Gowina związany od 2014 roku, a od 2017 jest Przewodniczącym Młodej Prawicy.

Katarzyna Cyganik

Wiceprzewodnicząca

Polonistka-językoznawczyni, polityk społeczny (oba tytuły zdobyte na UJ). Główne zainteresowania: socjolingwistyka i partycpacja społeczna, zwłaszcza budżet obywatelski. Zaangażowana w działalność różnego rodzaju, między innymi charytatywną, patriotyczną i – rzecz jasna – polityczną.

Katarzyna Cyganik

Wiceprzewodnicząca

Polonistka-językoznawczyni, polityk społeczny (oba tytuły zdobyte na UJ). Główne zainteresowania: socjolingwistyka i partycpacja społeczna, zwłaszcza budżet obywatelski. Zaangażowana w działalność różnego rodzaju, między innymi charytatywną, patriotyczną i – rzecz jasna – polityczną.

Piotr Ziubroniewicz

Wiceprzewodniczący

Absolwent administracji na Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, odpowiedzialny za wdrażanie metod partycypacji obywatelskiej. Menager Trzeciego Sektora, koordynator wielu projektów, w tym na szczeblu
wojewódzkim. Wiceprezes ds. organizacyjnych w Collegium Nobilium Opoliense. Wiceprzewodniczący Młodej Prawicy. Sekretarz struktur opolskich PRZP. Sekretarz Razem dla Opola.

Jakub Drożdż

Sekretarz Generalny 

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Młoda Prawica. Student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent społeczny posła na Sejm RP, Wojciecha Murdzka. Zaangażowany w życie społeczne i polityczne.

Jakub Drożdż

Sekretarz Generalny 

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Młoda Prawica. Student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent społeczny posła na Sejm RP, Wojciecha Murdzka. Zaangażowany w życie społeczne i polityczne.

Filip Bartman

Skarbnik Krajowy

Student informatyki, od lat związany z ugrupowaniem premiera Gowina, działalność publiczną zaczynał w Polsce Razem Jarosława Gowina, członek – założyciel Młodej Prawicy.

Kategorie

Obserwuj Nas na Twitterze

Nie czekaj! Dołącz!

Jeśli chcesz zmienić swoje otoczenie na lepsze, skontaktuj się z najbliższym oddziałem regionalnym!

Kontakt