Obecny zarząd ogólnopolski

Jan Strzeżek

Przewodniczący 

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środowiskiem politycznym Jarosława Gowina związany od 2014 roku, a od 2017 jest Przewodniczącym Młodej Prawicy.

Katarzyna Cyganik

Wiceprzewodnicząca

Polonistka-językoznawczyni, polityk społeczny (oba tytuły zdobyte na UJ). Główne zainteresowania: socjolingwistyka i partycpacja społeczna, zwłaszcza budżet obywatelski. Zaangażowana w działalność różnego rodzaju, między innymi charytatywną, patriotyczną i – rzecz jasna – polityczną.

Katarzyna Cyganik

Wiceprzewodnicząca

Polonistka-językoznawczyni, polityk społeczny (oba tytuły zdobyte na UJ). Główne zainteresowania: socjolingwistyka i partycpacja społeczna, zwłaszcza budżet obywatelski. Zaangażowana w działalność różnego rodzaju, między innymi charytatywną, patriotyczną i – rzecz jasna – polityczną.

Aleksander Wencel

Wiceprzewodniczący

Student politologii na Uniwersytecie Śląskim. Prezes Śląskiego oddziału Młodej Prawicy, zawodowo związany z NGO. W stowarzyszeniu kładzie nacisk na współpracę z lokalnymi organizacjami samorządowymi

Piotr Ziubroniewicz

Wiceprzewodniczący

Absolwent administracji na Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, odpowiedzialny za wdrażanie metod partycypacji obywatelskiej. Menager Trzeciego Sektora, koordynator wielu projektów, w tym na szczeblu
wojewódzkim. Wiceprezes ds. organizacyjnych w Collegium Nobilium Opoliense. Wiceprzewodniczący Młodej Prawicy. Sekretarz struktur opolskich PRZP. Sekretarz Razem dla Opola.

Piotr Ziubroniewicz

Wiceprzewodniczący

Absolwent administracji na Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, odpowiedzialny za wdrażanie metod partycypacji obywatelskiej. Menager Trzeciego Sektora, koordynator wielu projektów, w tym na szczeblu
wojewódzkim. Wiceprezes ds. organizacyjnych w Collegium Nobilium Opoliense. Wiceprzewodniczący Młodej Prawicy. Sekretarz struktur opolskich PRZP. Sekretarz Razem dla Opola.

Jakub Drożdż

Sekretarz Generalny 

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Młoda Prawica. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent społeczny posła na Sejm RP, Wojciecha Murdzka. Zaangażowany w życie społeczne i polityczne.

Krzysztof Boguta

Skarbnik Krajowy

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej Młodej Prawicy. Student filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Asystent społeczny Senatora RP Tadeusza Kopcia.

Krzysztof Boguta

Skarbnik Krajowy

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej Młodej Prawicy. Student filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Asystent społeczny Senatora RP Tadeusza Kopcia.

Kategorie

Obserwuj Nas na Twitterze

Nie czekaj! Dołącz!

Jeśli chcesz zmienić swoje otoczenie na lepsze, skontaktuj się z najbliższym oddziałem regionalnym!

Kontakt